Dự Án Bà Rịa City Gate

11tr/m2

MT quốc lộ 51, phường Kim Dinh và phường Long Hương, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Diện tích: 100-340,75m2